Werkwijze

Psychologenpraktijk Anja Kaarsgaren streeft naar korte wachttijden. U kunt binnen twee weken terecht voor een eerste afspraak.

De begeleiding is ‘kortdurend’ en omvat gemiddeld 7 sessies. In overleg kunnen indien nodig extra sessies ingepland worden. De vorm van behandeling ziet er bij benadering als volgt uit:

  • Intakegesprek
  • Enkele sessies
  • Evaluatiegesprek (gevolgd door afronding of extra sessies)

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en bespreken we uw ervaringen, leefomstandigheden (gezin, wonen, school/werken), de hulpvraag en eventuele contra-indicaties zoals eventuele (vermoedens van) psychiatrische problematiek. Wanneer de hulpvraag een kind in scheidingssituatie betreft, is het noodzakelijk dat beide oorspronkelijke ouders bij het intakegesprek aanwezig zijn. Ook worden de mogelijkheden van behandeling besproken. We besluiten samen of er met behandeling gestart zal worden of niet.

Ouders worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de behandeling van hun kind en krijgen na afloop een behandelplan, voorzien van evaluatie en/of advies. Indien ouders hiermee instemmen, krijgt de verwijzer hetzelfde behandelplan toegestuurd.