Rouw op je dak

In het najaar van 2014 start psychologenpraktijk Anja Kaarsgaren in Zaltbommel weer met een cursus Rouw Op Je Dak voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, in groepjes van minimaal drie en maximaal 5 kinderen.

De training is bedoeld voor

  • Kinderen die het overlijden van een belangrijke persoon in hun leven hebben meegemaakt. Dit overlijden kan langer geleden plaatgevonden hebben, maar ook kort geleden. In het eerste half jaar na een overlijden is deelnemen aan een groepje minder geschikt. In dat geval is individuele hulp een mogelijkheid.

Aan de orde komt onder andere…

  • Jouw verhaal: wat is er gebeurd?
  • Wat is er allemaal veranderd en hoe ga je daar mee om?
  • Welke emoties ervaar jij (want wellicht voel je jezelf soms verdrietig, boos, verward, onzeker of misschien wel opgelucht)

Hoe…
In 5 bijeenkomsten krijgen kinderen de gelegenheid om hun verdriet, gedachten en zorgen omtrent het overlijden te delen. We doen dit met behulp van psycho-educatie, opdrachtjes en het spel ‘alle sterren van de hemel’.
Naast de groepstrainingen bestaat individuele begeleiding tot de mogelijkheid. Dit laatste wordt vanuit de aanvullende verzekering door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

Praktische zaken

  • De groepstrainingen vinden plaats op de maandag (om de week) duren van 15:45 tot 17:00. Neem contact op voor meer informatie over de exacte data.
  • De training is inclusief een individueel kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind voorafgaand aan de training, alsmede een telefonische terugkoppeling na afloop.
  • Totale kosten incl. materiaal: € 180,00 (incl. BTW)
  • Locatie training: Wielkamp 3 te Zaltbommel