De behandeling

Psychologenpraktijk Anja Kaarsgaren werkt eclectisch. Dit wil zeggen, dat er wordt gekozen uit verschillende methoden en technieken die het beste passen bij de cliënt en de hulpvraag. Door verschillende technieken in te zetten wordt in korte tijd een optimaal resultaat bereikt. In de praktijk wordt o.a. gewerkt met trainingen in weerbaarheid, sociale vaardigheden, angstreductie en verliesverwerking. Volwassenen geven meestal de voorkeur aan oplossingsgerichte gesprekken.

Anja Kaarsgaren werkt o.a. met KIES (zie onder), ‘Gedeeld verdriet’ en ‘Rouw op je dak’ (Riet Fiddelaers Jaspers), cognitieve gedragstherapeutische interventies (bijvoorbeeld ‘Denk goed, voel je goed’/Paul Sallard en ‘Denken+doen=durven’/Susan M Bögels), oplossingsgerichte gesprekken (‘Het spel van oplossingen’ /Insoo Kim Berg & Therese Steiner), Kid’s skills (Ben Furman), ‘Ho… tot hier en niet verder’ (training in psychosociale weerbaarheid/Jooske Kool), mindfulness, lichaamsgerichte therapie en EMDR.

Meer over KIES

KIES staat voor ‘Kind In Echtscheiding Situatie’. Het doel van KIES is kinderen te helpen met het verwerken van de scheiding en hen te leren zo goed mogelijk om te gaan met de veranderde situatie en met wat zij moeilijk vinden aan de scheiding. KIES draagt bij aan het voorkomen en vroegtijdig signaleren van problemen.

Kinderen kunnen bij een scheiding diepe emoties ervaren zoals onzekerheid, angst en verdriet. De mate waarin het kind last heeft van de scheiding hangt af van verschillende factoren zoals bijvoorbeeld de leeftijd en het karakter van het kind, maar ook van de manier waarop de scheiding verlopen is en of de ouders (nog steeds) vaak ruzie maken.

In samenwerking met de Universiteit van Utrecht is het effect van KIES onderzocht. Hieruit is gebleken dat kinderen na een cursus KIES beter met hun ouders communiceren, lekkerder in hun vel zitten en de scheiding beter begrijpen. KIES is als effectief bevonden interventie opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI).