Home

Anja Kaarsgaren (psycholoog NIP) biedt hulp aan volwassenen, kinderen en jongeren met uiteenlopende hulpvragen. Zo is zij onder meer gespecialiseerd in verliesbegeleiding. De behandeling is kortdurend en bestaat in de meeste gevallen uit een aantal individuele sessies. Wellicht maakt u zich zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van uw kind. Enkele voorbeelden van hulpvragen:

  • Verwerken van een ingrijpend verlies zoals overlijden of echtscheiding
  • Slecht slapen
  • Snel boos worden/driftig gedrag
  • Druk gedrag, niet kunnen concentreren, impulsief handelen
  • Problemen in de omgang met andere kinderen
  • Niet lekker in je vel zitten – wat is er aan de hand?
  • Pesten – hoe ga je daar mee om?
  • Weinig zelfvertrouwen/onzekerheid/angstig gedrag
  • Fysieke klachten zonder dat een medische oorzaak gevonden is
  • Klachten na traumatische ervaringen zoals pesten, een ongeluk, geweld

Ook als jongere loop je soms tegen problemen aan. Het loopt niet lekker op school, je voelt je niet prettig, je bent erg druk of erg verlegen of je hebt problemen met je ouders. Kortom jij, je ouders of school merken dat het niet goed met je gaat. Het kan helpen om daar met iemand over te praten of om te leren hoe je anders met dingen om kunt gaan.

NIP-logo